Зовнішня будова листків

0

Автор: admin | Розділ: Листок | 27-07-2010

Яке значення мають листки в житті рослин? Ознайомимося з будовою листка і життєвими процесами, що в ньому відбува­ються.

Які не схожі між собою листки різних рослин!

Листки наших дерев і кущів настільки різні, що просто не­можливо переплутати листки берези з листками липи або лист­ки клена з листками дуба.

В одних рослин листки великі, в інших — зовсім дрібні. В оранжереях ботанічних садів вирощують тропічну водяну рослину вікторію, споріднену з нашим лататтям . Листки в неї такі великі, що на них, як на пліт, можна посадити трирічну дитину, і листок тримає її на воді. А в бур’яну зірочника листки менші за ніготь.

Зовні листки різних рослин дуже відрізняються, але між ними багато й спільного. Типові листки більшості рослин мають зе­лене забарвлення і складаються з листкової пластинки і черешка, яким вони з’єднані із стеблом. Такі листки мають береза, дуб, клен, липа, ясен. У листків деяких рослин, наприклад в алое, агави, льону, черешків немає.

Чи доводилось вам навесні серед торішнього потемнілого під снігом листя знаходити листки, які складаються із самих жилок? Соковиті зелені клітини листкової пластинки згнили за зиму, а міцніші жилки збереглися. Жилки можна побачити і на живому листку; на нижньому боці пластинки вони помітні краще, ніж на верхньому.

По клітинах жилок рухаються вода і розчинені в ній речови­ни. Особливі волокна в жилках надають листкам міцності й пружності. У жилках також є ситовидні трубки, по яких відті­кають органічні речовини з листків.

У листках деяких рослин жилки розміщені паралельно одна одній. Таке жилкування називають паралельним. Воно власти­ве багатьом однодольним рослинам (пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, цибуля та деякі інші рослини). Листки конвалії й кімнатної рослини аспідистри мають дугове жилкування, що також характерно для однодольних рослин.

Жилки листків дводольних рослин багаторазово галузяться і утворюють суцільну сітку. Це сітчасте жилкування.

За жилкуванням, як правило, можна визначити, яка рослина перед вами — однодольна чи дводольна. Але бувають винятки. Наприклад, в однодольної рослини вороняче око листки мають сітчасте жилкування.

Якщо на черешку — одна листкова пластинка, листок на­зивають простим. Прості листки у берези, клена, дуба, че­ремхи.

Якщо листок складається з кількох пластинок, з’єднаних із загальним черешком своїми невеликими черешками, його на­зивають складним. У таких листків кожна пластинка звичайно опадає незалежно від інших. Складні листки у ясена, горобини, суниць, акації.

Ділянки стебла, від яких відходять листки, називають вуз­лами, а ділянки стебла між сусідніми вузлами,— меживузля­ми.

У жита, берези, соняшника, шипшини листки розміщуються по спіралі навколо стебла, по одному у вузлі . Таке розміщення називають черговим.

Листки бузку, жасмину, клена, глухої кропиви сидять на вузлах не по одному, а по два—один листок напроти другого. Таке розміщення листків називають супротивним.

У деяких рослин листки утворюють кільця, розміщуючись по три і більше на вузлах, як, наприклад, в елодеї. Це розміщення листків називають кільчастим.