Добрива

0

Автор: admin | Розділ: Корінь | 26-07-2010

Мінеральні й органічні речовини грунту мають велике зна­чення для росту і розвитку рослин. Чи можна збільшити їх вміст у грунті? Виявляється, можна. Для цього в грунт вносять органічні і мінеральні добрива.

Органічні добрива (від слова «організм») — це або відхо­ди життєдіяльності тварин (гній, пташиний послід), або від­мерлі частинки організмів тварин і рослин (перегній, торф тощо).

Гній — найбільш поширене органічне добриво. У ньому є ре­човини, що містять азот, фосфор і калій, які найбільше потрібні рослині. Вони засвоюються тільки після розкладання гною, тоб­то після перетворення органічних речовин у мінеральні під дією мікроорганізмів. Тому гній вносять у грунт восени, щоб за осінь і весну він устиг перегнити.

Багато сполук калію є в попелі. Попіл можна використову­вати як калійне добриво.

Залежно від вмісту мінеральних речовин розрізняють азотні, фосфорні й калійні мінеральні добрива. З азотних добрив най­більш поширені сечовина, сульфат амонію і селітра, з фосфор­них — суперфосфат, а з калійних — хлорид калію. їх виробляють в основному на хімічних заводах.

Мінеральні добрива. розчиняються у ґрунтовій волозі й ви­користовуються рослинами швидше, ніж гній.

Найкраще розчиняються у воді азотні й калійні добрива, тому їх вносять у грунт перед самою сівбою, в першій половині ііта. Азот посилює ріст стебел і листків.

Фосфорні добрива розчиняються гірше, і тому їх вносять у грунт восени разом з гноєм.

Фосфор прискорює достигання плодів. Калій посилює ріст коренів, цибулин і бульб. Фосфор і калій підвищують також холодостійкість рослин.

У колгоспах і радгоспах успішно використовують гранульо­ми ні добрива. їх виготовляють у вигляді зернинок (гранул) із суміші торфу або перегною і мінеральних добрив.

Внесення добрив під час росту рослин називають підживленням. Рослини підживлюють тими мінеральними речовинами, які потрібні їм у цей період життя.

Підживлення може бути сухим і рідким. При сухому підживленні у грунт вносять сухий попіл і сухі мінеральні добрива, її також гній. При рідкому підживленні добрива, наприклад гноївку, пташиний послід, розбавляють водою. Підживлювати рослини краще після дощу, коли грунт насичений вологою. Якщо дощів довго не було, рослини треба спочатку добре полити во­дою, а потім підживити.

Вносити добрива слід відповідно до норми. Надлишок їх може пошкодити рослинам. Якщо добрива вносити вчасно і правильно, можна добитися високого врожаю сільськогосподарських культур.

Ваш відгук