Порядок вужачкові папороті

0

Автор: admin | Розділ: Вищі рослини | 26-03-2012

Найпримітивніші серед сучасних папоротей. Належать до однієї родини вужачкових з трьома родами: 1. Ву­жачка, що об’єднує близько 50 видів, поширених майже по всій земній кулі, особливо в тропіках; у нашій флорвужачковіі є тільки один вид — вужачка звичайна; 2. Гронянка, що складається з 36 видів, властивих помірній смузі північної півкулі; у флорі України відомі чотири види, з яких найчастіше трапляється гронянка ключ-трава; 3. Гельмінтоетахіс з одним видом, що росте в лісах тропічної Азії і Австралії.

Майже всі вужачкові є невеликими або середніх розмірів наземними багаторічними трав’янистими рослинами (тільки деякі тропічні види є епі­фітами з висячими листками, що досягають 1,5—2,5 м у довжину), які ростуть на вологих пухких грунтах у лісах і на луках.

Вегетативні органи вужачкових більш або менш потовщені, м’ясисті; стебла у вигляді коротких підземних косих або горизонтальних кореневищ, що несуть листки, різні за формою і будовою, але завжди почленовані на дві частини — спороносну (плідну) і вегетативну (стерильну). У видів роду вужачка спороносна і вегетативна частини листка цілісні або злегка лопатеві. У роду гронянка вони майже завжди багатократно пірчасторозсічені або пірчастонадрізані; у роду гельмінтоетахіс вони також багатократно пірчасторозсічені.

Листки вужачкових розвиваються дуже повільно і з’являються на поверхні землі тільки через 4—5 років, але, на відміну від листків інших груп сучасних папоротей, вони не мають у молодому віці равликоподібного закручування. Разом з тим при їх основі є особливі топкі піхвові прилист­ки. У деяких видів вужачкових є тенденція до дихотомічного галужен­ня листків, що свідчить про давність і примітивність цієї групи. Наявність камбію в стеблі і здатність до вторинного потовщення в окремих видів ву­жачкових є також істотною рисою, що відрізняє їх від решти сучасних папо­ротей і зближує з викопними палеозойськими формами, які, як відомо, мали камбій. Нарешті, розміщення спорангіїв у видів роду гронянка не тільки по боках розгалужених бічних гілочок, а й на верхівці і наявність у них провідних пучків є також давньою архаїчною ознакою, яка була властива викопним псилофітам і деяким первісним папоротям. Спорангії у вужачко­вих відносно великі (0,5—3 мм в діаметрі), товстостінні, без кільця, розкриваються поперечною щілиною; спори всі однакові, численні, округ­ло-тетраедричні, з товстими ямчастими або горбкуватими стінками.

Заростки (гаметофіти), що виростають із спор, двостатеві, розвивають­ся під землею (на глибині кількох сантиметрів) дуже повільно — багато ро­ків; вони мають валикоподібну або бульбовидну форму, іноді галузясті, і нагадують за формою заростки псилотів. У зовнішні шари тіла заростка проникає ендофітний гриб, який вступає в симбіоз із гаметофітом. Антери­дії і архегонії звичайної будови, вони більш або менш заглиблені в тіло заростка, сперматозоїди мають численні джгутики на передньому кінці. Після запліднення із зиготи виникає зародок, який розвивається дуже по­вільно, протягом 5—10 років.

Найбільш характерними представниками вужачкових нашої флори є такі рослини.

Вужачка звичайна росте на вогких луках, узліссях і серед кушів май­же по всій лісовій зоні. Це невеличка рослина, 5—10 см заввишки, з коротким косим або майже прямим кореневищем і довгими товстуватими корінцями. Неплідна частина листка має вигляд овальної або довгастої, тупої і трохи м’ясистої пластинки; плідна (спороносна)—стебловидна, перевищує неплідну пластинку, на її верхівці у вигляді колоска дворядно розміщені зрощені між собою спорангії. Вони сидячі і навіть трохи заглиб­лені у вісь колоска.

Гронянка ключ-трава росте на вологих луках і серед кущів на Поліс­сі України і в Карпатах. Вона, як і попередня рослина, є багаторічною, 5—25 см заввишки. Неплідна частина листка перисторозсічена, верхні сег­менти клиновидні, а нижні звичайно мають вигляд півмісяця з цілим або зарубчастим краєм. Плідна (спороносна) частина листка розгалужена, волотевидна, на її розгалуженнях на коротких ніжках містяться спо­рангії.

Ваш відгук