Порядок маратієві папороті

0

Автор: admin | Розділ: Вищі рослини | 28-03-2012

Один з примітивних і давніх порядків серед сучасних папоротей, відо­мий з карбону і пермі, коли маратієві були дуже поширені і відігравали помітну роль у рослинному покриві Землі. Тепер вони відомі тільки в тро­піках і маратієві папороті субтропіках обох півкуль і нараховують близько 200 видів, що об’єднуються в 6 родів і одну родину маратієві. Найбільшим є рід Angiopteris, який має понад 100 видів, власти­вих переважно тропічній флорі Південно-Східної Азії, Австралії і Поліне­зії. Рід Marattia налічує близько 60 видів, поширених у вологих тропічних лісах обох півкуль. Рід Danaea має 32 види, властивих флорі тропічної Америки.

Інші роди (Archangiopteris, Christensenia, Macroglossum) налічують всього по кілька видів, що ростуть переважно в тропічній Азії.

Маратієві є багаторічними наземними рослинами вологих тропічних лісів, різні за розмірами, від кількох сантиметрів до кількох метрів зав­вишки. Стебла в них здебільшого товсті, м’ясисті, у вигляді бульб, коре­невищ або прямих струнких, але коротких стовбурів. Листки чергові (в прямостоячих форм) або майже дворядні, здебільшого великі (в деяких форм до 3-5 м), пірчасті або, частіше, пірчастоскладні, рідше пальчасті або цілісні, з двома м’ясистими прилистками, з’єднаними між собою по­перечною перемичкою (комісурою). Деякі види мають на черешках харак­терні здуті зчленування, по яких відпадають листки. Загалом зовнішнім виглядом маратієві нагадують типові папороті, але відрізняються від них рядом ознак. По-перше, спорангії в них виникають і розвиваються евспорангіатно, тобто не з однієї епідермальної клітини (як у типових папоро­тей), а з кількох клітин епідерми і субепідерми; по-друге, спорангії товсто­стінні, без кілець або з примітивними кільцями, відкриваються порами або щілинами; спори тетраедричні або білатеральні; по-третє, спорангії в більшості форм зростаються між собою, утворюючи синангії; тільки в більш примітивних форм спорангії не зростаються і утворюють соруси. І соруси, і синангії варіюють за величиною, формою і числом спорангіїв.

Гаметофіти маратієвих за формою і будовою схожі з гаметофітами ти­пових папоротей, але звичайно крупніші, до 2-3 см у діаметрі, більш м’я­систі і довговічні, живуть по кілька років. Антеридії і архегонії за будо­вою і розвитком близькі до вужачкових; сперматозоїди з багатьма джгути­ками.

Практичне значення маратієвих незначне. В окремих видів стебла і прилистки багаті на крохмаль, і їх іноді споживають. Деякі види родів Marattia і Angiopteris культивують в оранжереях як красиві декоратив­ні рослини.

Ваш відгук