Порядок гінкгові

0

Автор: admin | Розділ: Вищі рослини | 11-04-2012

Гінкгові є в основному викопною групою часів мезозою. У наші часи ця колись велика група рослий представлена одним родом гінкго (Ginkgo) з єдиним видом — гінкго дволопатевий (Ginkgo biloba), що належить гінкгодо родини гінкгових (Ginkgoaceae). У минулому G. biloba і близькі до нього форми жили у верхньому тріасі, максимуму свого розвитку досягли в юрі. Ще в третинний період гінкго був поширений майже по всій північній півкулі. Але з настанням льодовикового періоду ареал його почав помітно скорочуватись. Тепер гінкго зберігся тільки в культурі; зокрема, у Ки­таї культура його відома з незапам’ятних часів. Тут і в інших країнах Східної Азії його вирощують часто біля храмів і вважають священним де­ревом. У країнах Західної Європи гінкго розводять як цікавий релікт у ботанічних садах і парках. Він добре росте на Кавказі і в усіх районах України, від Ялти і Одеси до Києва і Сум.

Гінкго — високе дерево, до ЗО-40 м заввишки, з пірамідальною, а в старішому віці розлогою кроною і гладенькою темно-сірою корою. Листки розміщені на видовжених гонах розсіяно, а на кінцях укорочених гонів — пучками. За анатомічною будовою гони дуже різняться. У видовжених гонів деревина твердіша, серцевина і кора мало розвинуті, у вкорочених — навпа­ки. Вторинна деревина в стовбурі гінкго добре розвинута і становить його основну масу. Вона складена з трахеїд з округлими облямованими но­рами. Річні кільця і камбій добре виражені. Анатомічна будова кореня дуже схожа на будову стебла. У різних частинах стебла, кореня і в листках гінкго є, як і в хвойних, численні секреторні клітини і смоляні канали та порожнини, але вони є лізигеннимн, тобто утвореними внаслідок розчинен­ня маси клітин. Листки гінкго черешкові, з своєрідною віялуватою плас­тинкою, більш або менш цілісною (в листків укорочених гонів) або дво­лопатевою (в листків довгих гонів). Жилки численні, дихотомічно розгалу­жені. На зиму листки опадають.

Гінкго — дводомна рослина. Мікроспорофіли виникають на вкороче­них гонах і зібрані в звислі стробіли, або сережки. Кожний мікроспорофіл складається з ніжки і двох спорангіїв, наповнених мікроспорами. Мікро­спорофіли нерідко називають ще тичинками. Мікроспори (пилок) у гінкго еліптичної форми, покриті двома оболонками, з яких внутрішня (інтина) тонша, а зовнішня (екзина) товща. Проростання мікроспор починається (як і в саговників) усередині мікроспорангія. Проросла мікроспора дає по­чаток трьом клітинам: проталіальній, антеридіальній і гаусторіальній.

Макроспорофілн також виникають на кінцях укорочених гонів у па­зухах листків, але не зібрані в стробіли. Кожний макроспорофіл складаєть­ся з насінного зачатка (макроспорангія) і особливого валика, або комірця, при основі. Насінні зачатки сидять звичайно по два на особливій ніжці. Будова насінного зачатка така ж сама, як і в саговннка: досить товстий інтегумент, витягнутий на верхівці в мікропіле, нуцелус і заросток з архе­гоніями. Над нуцелусом міститься пилкова камера.

Пилок, попавши через мікропіле в пилкову камеру, починає розви­ватись. Із гаусторіальної клітини, яка виникає ще в мікроспорангії,утво­рюється коротка пилкова трубка (гаусторій), яка своїми тонкими відрост­ками прикріплюється до нуцелуса. Антеридіальна клітина в цей час дає початок двом великим багатоджгутиковпм сперматозоїдам. Проталіальна клітина зникає (розпливається). Після злиття одного з сперматозоїдів з яйцеклітиною із зиготи розвивається зародок, а весь насінний зачаток пе­ретворюється в насінину. Зовні насінина покрита досить товстим м’ясис­тим шаром, під яким лежить шар кам’янистих клітин, що захищає її. Усе­редині є досить великий зародок з двома сім’ядолями, оточений масивним ендоспермом (залишком заростка); його клітини наповнені крохмалем. На­сіння гінкго їстівне, але м’ясистий, багатий на олію і ароматичні речови­ни шар часто має неприємний запах згірклої олії.

Гінкго являє великий науковий інтерес як релікт минулих геологіч­них епох. Архаїчними ознаками в організації гінкго є наявність дихото­мічного жилкування листків і запліднення яйцеклітини рухливими спер­матозоїдами. З практичного боку гінкго є цікавою й оригінальною декора­тивною рослиною, яку розводять у садах і парках.

Ваш відгук