Біологія » Архив сайта » Порядок сапіндоцвіті, кленоцвіті

Порядок сапіндоцвіті, кленоцвіті

0

Автор: admin | Розділ: Вищі рослини | 11-05-2012

Квітки здебільшого актиноморфні, роздільностатеві, рідше двостате­ві, з подвійною оцвітиною і добре розвинутим нектарним диском. Порядок близький до попереднього, в деяких системах їх навіть об’єднують. Охоп­лює 8-10 родин: сумахові, кленові, гіркокаштанові, сапіндові, клекачкові і ін.

сумаховіРодина сумахові (Anacardiaceae). Дерева або кущі з черго­вими, простими, трійчастими або перистоскладними листками без прилист­ків. Квітки дрібні, правильні, двостатеві, рідше одностатеві, або полігам­ні; оцвітина три-, п’ятичленна, подвійна або з нерозвинутим віночком, ти­чинок 5-10, прикріплені разом з пелюстками навколо підматочкового диска; зав’язь верхня, одно-, три-, п’ятигнізда; плід — кістянка, коробоч­ка або горіх, іноді з літальним апаратом. Кора багатьох сумахових часто смолиста, містить смоляні ходи.

Сумахові налічують 79 родів і до 600 видів, поширених переважно в областях з теплим і сухим кліматом; окремі види властиві також помірно­му клімату. Найважливішими є роди фісташка (Pistacia) і сумах (Rhus). Справжня фісташка (Р. vera), яка має смачні, багаті на олію плоди — «фісташки» (морфологічно це кістянки з однією насіниною і сухим опло­днем), дико росте в гірських районах Середньої Азії. Дика дрібноплідна фіс- шашка з неїстівними плодами, яка називається часто кевовим, або терпен­тинним, деревом (P. mutica), росте дико в нижньому поясі Кримських гір. Тисячолітні величезні дерева її збереглися у Криму в Нікітському бота­нічному саду, Нижній Массандрі і на мисі Айтодор.

З роду сумах цінним є насамперед такий танідонос, як сумах дубильний (R. согіагіа) — кущ 3-5 м заввишки з пірчастими листками і зеленувато-білими дрібними квітками; росте дико серед гірських скель у Криму і на Кавказі. В аналогічних умовах росте другий цінний танідонос — скумпія (R. cotinus, або Cotinus coggygria) з простими овальними листками і зеле­нуватими квітками. Цей вид, крім Криму і Кавказу, зустрічається ще в ок­ремих місцях по Дністру і Сіверському Дінцю. Як декоративне нерідко розводять у нас так зване оцтове дерево (R. typhina) — великий кущ, ро­дом з Північної Америки.

Родина кленові (Асегасеае). Дерева або деревовидні кущі з супротивними листками без прилистківкленові. Квітки в пучках або в складних китицях, чотири-, п’ятичленні, іноді без віночка; тичинок удвічі більше, ніж пелюсток, найчастіше їх 8, між ними добре розвинутий диск; зав’язь двогнізда, з двома оберненими насінними зачатками в кожному гнізді; плід — двокрилатка.

Родина має два роди, з яких найбільше поширеним і численним є клен (Acer), що налічує до 150 видів; ростуть переважно в гірських областях пів­нічної півкулі; у флорі України — 5; у культурі в України є близько 30 видів і багато садово-декоративних форм. Клени — до­сить цінні лісові і декоративні рослини для садів і парків, для створення алей, бульварів, залісення балок, крутосхилів і ін. Деревовидні пред­ставники дають цінну деревину, яка йде на різні вироби і є добрим паливом. Майже в усій Європейській частині у широколистих і мішаних лісах поширені: клен гостролистий — красиве дерево з вели­кими п’ятилопатевими листками, клен польовий (A. campestre) — дерево середніх розмірів з меншими листками і тупими або слабко загостреними лопатями; клен татарський (A. tataricum) — кущ або невисоке дерево до 6-7 м з цілісними листками; на Поділлі і в Прикарпатті росте в лісах дуже красивий клен-явір (A. pseudoplalanus) — високе дерево з великими п’яти­лопатевими листками і довгими повислими китицями квіток. Гірським лі­сам Кавказу властиві: к. величний, або бархатистий (A. velutlnum), — могут­нє дерево до 40-50 м у висоту, к. красивий (A. laetum) і ін. З північно-аме­риканських видів найбільш поширеним у культурі є к. ясенелистий, або негундо (А. negundo), з непарноперистими листками; досить часто вирощують також красивий к. сріблястий (A. saccharinum) із сріблястими знизу листками.

Родина гіркокаштанові. Дерева або кущі з супротивними пальчастоскладішми листками на довгих черешках. Квіт­ки зигоморфні, двостатеві, або полігамні, в кінцевих китицях або волотях; чашолистків і пелюсток 4-5, неоднакових; тичинок 5-9, вільних; зав’язь верхня, тригнізда; плід — тристулкова коробочка, насіння велике. До цієї родини належать 2 роди і близько 15 видів, поширених в областях по­мірного і теплого кліматів північної півкулі; в Україні у дикому стані ни­ні немає. У культурі найбільш відомим є гіркокаштан звичайний, або кін­ський каштан (Aesculus hipppcaslanum), — велике дерево з красивими біло-рожевими квітками в густих стоячих конусовидних волотях. Походить з Балканського півострова; його вирощують у багатьох містах країни, але найбільше він поширений у Києві, де є одним з основних елементів деко­ративного вбрання багатьох вулиці., скверів, бульварів і парків міста. Рідше в культурі в Україні зустрічається гіркокаштан червоний (A. earned) з червоними квітками і г. жовтий з жовтими квітками.

Ваш відгук