Клітинна будова і тканини рослин

0

Автор: admin | Розділ: Рослина - цілісний організм | 30-07-2010

Вивчаючи майже цілий навчальний рік ботаніку, ми ознайо­милися з зовнішньою і внутрішньою будовою окремих органів квіткових рослин та з процесами, що відбуваються в цих органах. Але рослина — цілісний організм.

І тепер, підсумовуючи вивчене, треба приділити цьому особливу увагу.

Квіткові рослини дуже різноманітні. Серед них є і дерева, І кущі, і трави.

Одні з квіткових рослин, наприклад крупка весняна, живуть лише кілька місяців. Інші, скажімо, дуб, доживають до тисячі років.

Зустрічаються квіткові рослини гігантських розмірів. Такими є евкаліпти, висота яких досягає 100 м і більше. А є зовсім кри­хітні, такі як ряска. Розміри її — від 3 до 10 мм.

Проте, при всій різноманітності, квіткові рослини мають, як правило, корінь, стебло, листки, квітки й утворюють плоди. Для всіх квіткових рослин характерна клітинна будова. Хоч Клітини різних органів неоднакові за будовою і функціями, але водночас між ними є багато спільного, бо в кожної живої клі­тини, як правило, є оболонка, цитоплазма, ядро, пластиди і клітинний сік.

Кожна жива клітина рослинного організму виконує певні функції, що залежать від того, до складу якої тканини входить клітина.

Будова клітини відповідає її функціям. Деякі клітини рослин виконують свої основні функції тільки після того, як їхній живий вміст відімре і від них залишаться тільки оболонки. Такими в судини деревини.

Як ви знаєте, групу клітин, що мають подібну будову і виконують однакові функції, називають тканиною. Органи рослин складаються з різних тканин.

Наприклад, кінчик кореня складається з більш або менш одна­кових клітин. Кожна з них має цитоплазму, крупне ядро й тонку оболонку. Ці клітини постійно діляться й утворюють нові кліти­ни, що згодом стають клітинами різних тканин кореня. Тканину, клітини якої постійно діляться, називають твірною.

Камбій — також твірна тканина. В результаті поділу клітин камбію утворюються нові шари лубу і деревини, від чого стебло росте в товщину.

Інша група тканин, що є в різних органах рослин,— це по­кривні тканини. З покривних тканин ми вже знаємо шкірку і ко­рок. Клітини шкірки живі, щільно зімкнуті, їхні зовнішні обо­лонки потовщені. Серед клітин шкірки є продихи. Клітини корка мертві, їхні оболонки не пропускають води й повітря. Ці тканини захищають рослини від несприятливої дії зовнішнього середовища, наприклад, від надмірного випаровування вологи, від проникнення всередину рослини шкідливих мікроорганізмів. Шкірка в більшості рослин буває покрита жироподібним або восковим нальотом.

Головна функція деревини і лубу — проведення речовин в усі органи рослини. Тому їх називають провідними тканинами. Су­дини деревини проводять воду й розчинені в ній мінеральні речо­вими, а по ситовидних трубках лубу рухаються розчини органіч­них речовин.

Серцевина стебла і внутрішні клітини його кори, що приля­гають до лубу, кора кореня і соковиті клітини плодів утворені запасаючою тканиною, як правило, багатою на міжклітинники. В клітинах цієї тканини відкладаються в запас поживні речовини.

У зелених клітинах листків і молодих стебел відбувається фотосинтез. Тому тканини, які складаються із зелених клітин, наливають фотосинтезуючими.

Нарешті, механічні тканини надають міцності органам рослини. Вони складаються з клітин з дуже потовщеними оболон­ці ми. Клітини цієї тканини утворюють ніби кістяк рослини. У стеблі вони можуть розміщуватись суцільними шарами або тя­жами, які знаходяться на відстані один від одного. У листках Клітини механічних тканин часто розташовуються навколо клі­тин провідних тканин і разом з ними формують жилки листка.

Окремі клітини або їх групи лубу і деревини мають будову, властиву клітинам механічної тканини. Ці клітини — довгі волокна з товстою здерев’янілою оболонкою. Тому їх називають луб’яними і деревинними волокнами.

Отже, тіло квіткової рослини утворене різними тканинами: покривною, фотосинтезуючою, провідною, запасаючою, механіч­ною. Усі вони виникають з твірних тканин.

Ваш відгук