Біологія » Архив сайта » Клас однодольні

Клас однодольні

0

Автор: admin | Розділ: Вищі рослини | 11-06-2012

Клас однодольніТрадиційний поділ покритонасінних на однодольні і дводольні має майже 300-річну історію і зберігся в підручній літературі та в багатьох сис­темах майже до наших днів. У природних системах спочатку розглядали звичайно однодольні (як простішу групу, за тогочасними уявленнями), а потім вже дводольні. Такий порядок розміщення лишався і в деяких ево­люційних, або філогенетичних, системах. У теперішніх системах спочатку розглядають дводольні, а потім однодольні, виходячи не з формальних, а з філогенетичних міркувань.

У питанні про походження однодольних є різні погляди. Раніше вва­жали (Енглер), що обидва класи є паралельними групами розвитку, або принаймні, що однодольні є більш давньою, примітивною групою. Нині більшість ботаніків схиляється до думки, що однодольні є більш розвину­тою групою, яка виникла рано від дводольних багатоматочкових. Виноградов вважає, що однодольні є паралельною гілкою розвитку дводольних, разом з якими вони виникли від якогось спільного предка. Групу одно­дольних розглядають як монолітну, що має монофілетичне походження. Біфілетичне або поліфілетичне походження однодольних, за яким одна час­тина їх виводиться від раналієвих а друга — від перцевих, нині запере­чує більшість ботаніків. Імовірних предків однодольних, за Тахтаджя-ном, треба шукати серед трав’янистих форм, близьких до водяних лататтє­вих, особливо до примітивної тропічної родини кабомбових. Оскільки однодольні зародилися як водяні трав’янисті рослини, то деревовидні їх фор­ми, як вважає Тахтаджян, є всі без винятку вторинними, що виникли від трав’янистих предків. Але це твердження є спірним.

Щодо походження однієї сім’ядолі в однодольних, то раніше вважали, що вона виникла внаслідок зростання двох сім’ядолей (теорія синкотилії). Теорія синкотилії нині відкинута більшістю ботаніків, бо докладні морфо­логічні дослідження сім’ядолі на ранніх фазах її розвитку показали, що вона не має «подвійної» природи, тобто з’явилася не внаслідок зростання двох сім’ядолей. Дводольний зародок міг перетворитися в однодольний, як припускає А. Л. Тахтаджян, на ранніх фазах розвитку внаслідок за­міни двох бічних точок росту однією верхівкою, тобто внаслідок різкої змі­ни ембріонального розвитку. Існують й інші погляди з цього питання. Так, дехто припускає, що в процесі філогенезу одна сім’ядоля перетворилася в щиток (у злаків), який всмоктує поживні речовини з ендосперму, інша — редукована до епібласта. Існують думки, що в однодольних ніколи вза­галі не було другої сім’ядолі, що вона могла виникнути внаслідок мутацій. Проте все це поки що тільки припущення.

Однодольні охоплюють близько 60 000 видів, об’єднуються в 60—65 родин і 10—20 порядків (число порядків і родин у різних системах різне).

Ваш відгук