Біологія » Архив сайта » Порядок орхідноцвіті, або дрібнонасінні

Порядок орхідноцвіті, або дрібнонасінні

0

Автор: admin | Розділ: Вищі рослини | 21-06-2012

Найхарактернішою рисою порядку, який складається тільки з однієї родини орхідних, є редукціяродина орхідних кількості тичинок до 2 або, час­тіше, навіть до 1, причому нитками вони зростаються з стовпчиком маточки, утворюючи колонку, або гіностегій. Зигоморфія квіток, їх яскраве забарвлення, наявність полініїв (склеєного в грудочку пилку) і утворення величезної кількості дуже дрібного насіння є також специфічними особ­ливостями порядку. З філогенетичного погляду орхідні виводяться від ен­томофільних лілієцвітих із зигоморфними квітками. Вони е найбільш спе­ціалізованою і найвищою гілкою їх еволюційного розвитку.

Родина орхідні. Багаторічники наземні або, час­тіше (в тропіках), епіфіти з кореневищами або бульбами — підземними ко­реневими або надземними стебловими (туберидіями). Листки з піхвами або стеблообгортні. Квітки пазушні, зигоморфні, здебільшого двостатеві, зіб­рані в колоски, китиці, волоті або поодинокі. Запилюються квітки або ко­махами (ентомофілія) з дуже складними і різноманітними формами при­стосування, або дрібними тропічними птахами колібрі (орнітофілія). Ве­лика спеціалізація щодо запилення певними комахами обумовила виникнен­ня надзвичайно яскравих і різноманітних форм, розмірів і забарвлення квіток з сильним і характерним запахом. Проте при всій цій великій різнома­нітності діаграма і формула квітки всієї великої родини залишається майже без змін, а саме: оцвітина віночковидна, з двох тричленних кіл, причому один з листочків оцвітини внутрішнього кола (проти осі) майже завжди має відмін­ну від інших форму, величину і забарвлення і називається губою, він часто має шпорку і нектар; тичинки вдвох колах, здебільшого редуковані до 1 або (рідше) до 2 і зливаються (зростаються) з стовпчиком колонки (гіностегій); пилок склеюється здебільшого в одну грудочку, що називається полінієм; маточка складається з трьох плодолистків; зав’язь нижня, одногнізда; плід — коробочка з досить численним, дуже дрібним насінням.

Орхідні — надзвичайно велика (близько 30 000 видів) і дуже пошире­на родина, особливо в областях з єологотропічним кліматом, де представ­лена в основному епіфітами, тобто формами, що поселяються на інших рос­линах, головним чином на стовбурах і гілках дерев, використовуючи їх як місце прикріплення. Численні орхідеї з їх різноманітними і часом дуже складними формами пристосувань до запилення комахами давно приверта­ли увагу дослідників. Але найправильніше еволюційне трактування цим складним біологічним явищам дав Ч. Дарвін у спеціальній праці, присвя­ченій біології запилення орхідних.

Господарське значення орхідних досить незначне. Деякі тропічні фор­ми, що мають красиві квітки з сильним і приємним запахом, культивують в оран­жереях. Культура орхідей у кімнатних умовах майже неможлива, бо для успішного їх розвитку потрібна висока вологість повітря і температура. Найбільше практичне значення з орхідних має ваніль, плоди якої містять ванілін, що широко використовується в кондитерській промисловості. Ваніль — це ліана; походить з тропічної частини Мексіки; добре росте в оранжереях.

Ваш відгук