Взаємозв’язок органів рослини. Живлення і дихання

1

Автор: admin | Розділ: Рослина - цілісний організм | 04-08-2010

Вивчення ботаніки дає змогу зрозуміти значення кожного органа в живій рослині. Корінь вбирає з грунту воду з мінераль­ними речовинами й закріплює рослину в грунті. Стебло виносить листки до світла, по ньому рухаються вода, мінеральні й органічні речовини.

У хлоропластах листка на світлі з неорганічних речовин утворюються органічні речовини, якими живляться клітини всіх органів рослини. Листки випаровують воду.

Тепер уявіть, що коренева система рослини захворіла. Вода і мінеральні речовини перестають надходити в рослину з грунту або їх надходить мало. Захворювання коренів негайно позна­читься на всій рослині. Без води рослина не зможе утворювати органічні речовини, висохне, перегріється і внаслідок цього за­в’яне.

Якщо серйозно пошкоджене стебло, речовини з кореня не надійдуть у листки, а з листків — в усі інші органи. Фото­синтез і випаровування води припиняться. Зрештою загине вся рослина.

Багато хто з вас бачив великі дуплисті дерева. У таких дерев повністю зруйновані серцевина й багато судин деревини. До лист­ків не надходить вода, і нормальна життєдіяльність рослини порушується.

Коли особливо активно ростуть і розвиваються окремі органи рослини, змінюються й усі інші органи. Наприклад, після піджив­лення рослин селітрою листки стають більшими, темно-зеленими, у них утворюється більше органічних речовин. Посилюється живлення рослини. Це зумовлює ріст інших органів.

Оскільки Органи рослини взаємозв’язані, розвиток надземної частини залежить від підземної, і навпаки. Так, навесні в пусти ні розвиваються рослини, які живуть дуже недовго, лише кілька тижнів. їхні слабкі кореневі системи здатні добувати вологу не­великих весняних дощів тільки з поверхневих шарів грунту. Тому в них надземні частини малорозвинуті і вже влітку після утворення плодів і насіння відмирають.

Інші пустинні рослини, наприклад верблюжа колючка і ко­лосняк, мають дуже розвинуту кореневу систему, яка проникає вглиб до 15 м. На такій глибині їхні корені доходять до ґрунто­вих вод.

Цілком забезпечені водою надземні частини цих рослин ростуть і розвиваються навіть у найжаркішу пору року, коли дощі зовсім не випадають. Тісна взаємозалежність між усіма органами показує, що кожна квіткова рослина — єдиний цілісний організм.

На відміну від тварин квіткові рослини не можуть переходити а місця на місце, щоб добути їжу. Але, як і всі живі організми, вони живляться, дихають, ростуть, розмножуються.

Живляться рослини не так, як тварини. Клітини фотосинте­зуючих тканин вбирають вуглекислий газ, клітини всисної тка­нини кореня — воду і мінеральні речовини. На світлі в хлоро­пластах зелених клітин, які вбирають енергію сонячного світла, з вуглекислого газу і води утворюється цукор — основа для утворення всіх інших органічних речовин. Ними живляться клі­тини всієї рослини. Тварини живляться готовими органічними речовинами, утвореними в клітинах зелених рослин.

Під час дихання вдень і вночі клітини рослини вбирають ки­сть і виділяють вуглекислий газ. При цьому вивільняється енергія, без якої рослина не може жити, тобто рости, вбирати В грунту воду і мінеральні речовини, утворювати органічні речовини, розмножуватись. Позбавлені можливості дихати, рослини, як і тварини, гинуть.

Отже, одні речовини із зовнішнього середовища постійно надходять у рослину, а інші речовини з рослини переходять у зовнішнє середовище. Цей процес називають обміном речовин. Обмін речовин відбувається в кожній клітині живої рослини. Коли обмін порушується, рослина гине.

Ріст рослин, тобто збільшення розмірів їх коренів, листків, стебел, квіток і плодів, відбувається в результаті поділу і рос­ту клітин. Поділ клітин камбію зумовлює потовщення стебла. Внаслідок постійного поділу клітин твірної тканини в кінчиках коренів, верхівках пагонів і в молодих меживузлях ростуть корені й пагони.

Отзывов (1)

Дякую за повідомлення! Дуже цікаво! В 6 Классі допомогло у роботі на природознавстві.

Ваш відгук