Поділ квіткових рослин на групи

0

Автор: admin | Розділ: Класифікація квіткових рослин | 04-08-2010

Які несхожі між собою темний липовий ліс і веселий березо­вий гай! Як відрізняються рослини квітучих зелених лук від рослин палючих піщаних пустинь, болотистих тундр і вологих субтропіків Чорноморського узбережжя Кавказу!

Але які б не були різні квіткові рослини, усі вони мають величезне значення в природі й житті людини. Ви знаєте, що рослини дають продукти, потрібні людині для харчування. Рос­линами годують сільськогосподарських тварин. З рослин виго­товляють ліки. Рослинну сировину використовують різні галузі промисловості.

З розвитком сільського господарства, промисловості та інших галузей народного господарства попит на рослинні продукти збільшується рік у рік.

Це змушує людину активно вивчати природні багатства, виводити нові культурні рослини, цінніші за ті, що були досі.

Вивчення природних рослинних багатств пов’язане з прове­денням різних експедицій і наступних польових та лабораторних досліджень.

Експедиції інституту рослинництва зібрали вели­чезну колекцію зразків дикорослих, цінних з господарського ти ляду, рослин і сортів сільськогосподарських культур. Особ­ливо багато для створення цієї колекції зробив академік М. І. Ва­вилов, під керівництвом якого було проведено експедиції майже в усі частини світу. Численні ботанічні експедиції постійно ви­вчають дикорослі рослини різних країн світу.

Квіткові рослини надзвичайно різноманітні. Щоб розібрати­ся в цій різноманітності, ботаніки об’єднують усі види рослин у групи, які в свою чергу об’єднують у більші групи. Для встановлення таких груп рослин використовують ознаки їх схожості і відмінності, за якими можна судити про ступінь спорідненості рослин між собою.

Подібні за будовою й життєдіяльністю особини відносяться до одного виду, якщо вони дають плодюче потомство, схоже на батьківські особини. Наприклад, з насіння фіалки триколірної розвиваються такі самі рослини.

В результаті досліджень, проведених ботаніками всього світу, вже відомо близько 250 тисяч різних видів квіткових рослин, і все-таки спеціалісти-ботаніки знаходять усе нові й нові, ще не відомі науці види.

Близькі за будовою види об’єднують у роди. Наприклад, вид дзвоники персиколисті і дзвоники широколисті належать до одного роду — дзвоники. Є також багато інших видів цього роду. Різними мовами ті самі рослини, звичайно, назива­ють по-різному. Вчені запровадили наукові назви рослин латин­ською мовою, які однаково зрозумілі ботанікам усього світу. Наприклад, латинською мовою дзвоники персиколисті, дзвоники широколисті називають відповідно Campanula persicifolia і Cam­panula latifolia.

Близькі роди входять до однієї родини. Так, рід пшениця, рід жито, рід ячмінь та багато інших споріднених з ними родів становлять одну велику родину — злаки.

Кожну родину можна віднести до якогось класу рослин. Квіткові рослини об’єднують у 2 класи — клас дводольних і клас однодольних.

Належність до того чи іншого класу визначають за кількістю сім’ядоль у зародка, за жилкуванням листків, за характером кореневої системи молодих, вирослих з насіння рослин та за Іншими ознаками.

Якщо рослина має зародок з двома сім’ядолями, її відносять до класу дводольних. Наприклад, зародок квасолі має дві сім’я­долі: відповідно жилкування листків у квасолі сітчасте, коре­нева система стрижнева.

До класу дводольних відносять майже всі листяні дерева і кущі, майже всі овочеві та деякі польові культури, багато декоративних трав’янистих рослин і дикорослих трав.

Якщо насінина має зародок з однією сім’ядолею, а в рослини паралельне або дугове жилкування листків і мичкувата коренева система, її відносять до класу однодольних. До однодольних рослин належать усі культивовані й дикорослі злаки, осоки, лі­лійні та багато інших.

Але визначити, до якого класу належить рослина, лише за однією ознакою не завжди можна.

Трав’яниста лісова рослина вороняче око має листки з сіт­частим жилкуванням, але зародок з однією сім’ядолею. Вороняче око належить до однодольних рослин. А в подорож­ника дугове жилкування листків, мичкувата коренева система, але його відносять до дводольних рослин, бо зародок має дві сім’ядолі.

Далі ми ознайомимося з рослинами із кількох рослин класу дводольних і класу однодольних. З класу дводольних розгляне­мо родини хрестоцвітих, розоцвітих, бобових, пасльонових і складноцвітих, а з класу однодольних — родини лілійних і злаків.

Ваш відгук