Ферменти

0

Автор: admin | Розділ: Біохімія | 27-12-2012

феоментиФерменти — це біологічні каталізатори. Всі ферменти — білки, синтезовані живими клітинами. За допомогою ферментів прискорюються у тисячі разів численні хімічні реакції.

Фермент

субстрат – продукт реакції

Фермент субстрат — продукт реакції Ферменти мають такі властивості:

всі вони глобулярні білки;

прискорюють реакцію, але самі у цій реакції не витрачаються;

досить мала кількість ферменту викликає перетворення великої кількості субстрату;

активність ферменту залежить від рН середовища, тем­ператури, тиску, від концентрації субстрату та самого фер­менту;

дія ферментів вибіркова, тобто один фермент майже завж­ди каталізує тільки одну реакцію.

Найбільш стійкою енергетичною формою існування вугле­цю є СO2, а водню — НO2, проте ні живі істоти, ні папір, ні бензин та решта органічних речовин не перетворюються на дим тому, що для початку реакції потрібна затрата енергії (для займання паперу досить енергії, яка виділяється запаленим сірником). Енергія, необхідна для того, щоб примусити суб­страти вступити у реакцію, називається енергією активації.

Ферменти, діючи як каталізатори, зменшують енергію ак­тивації, необхідну для початку реакції.

Сполучаючись із субстратом, фермент утворює ферментсубстратний комплекс.

Молекули більшості ферментів більші, ніж молекули тих суб­стратів, з якими вони зв’язуються. У ферментсубстратному комплексі у контакт із субстратом вступає невелика частина моле­кули ферменту, яка носить назву активного центру ферменту.

Ферменти мають досить високу специфічність. Е. Фішер у 1890 році висловив припущення, що така специфічність зумов­лена особливою формою молекули ферменту, яка точно відповідає формі молекули субстрату. Цю гіпотезу часто на­зивають гіпотезою «ключа та замка»: субстрат порівнюється з «ключем», який точно підходить до «замка» — ферменту.

При денатурації білкової молекули порушується структура активного центру, і фермент виявляється недієздатним, що може призвести до надто серйозних наслідків і навіть до загибелі організму. Ось чому необхідне підтримання постійності тем­ператури організму.

Ваш відгук