Ядро

0

Автор: admin | Розділ: Цитологія | 21-01-2013

ядроЯдро, наявне в усіх еукаріотних клітинах, є головним органоїдом і необхідне для життя, оскільки несе у собі спадкову інформацію, закладену в ДНК. Окрім того, ядро здійснює контроль за роботою всієї клітини.

Зазвичай ядро займає близько 1/3 клітини. Воно оточене ядерною оболонкою і містить хроматин та ядерця, оточені «ядерним соком» — нуклеоплазмою (рідким вмістом ядра).

Ядерна оболонка створена двома мембранами — зовнішньо та внутрішньою. Зовнішня з’єднана з ЕР. Уся ядерна оболонка пронизана ядерними порами. Через них відбувається обмін різних речовин між ядром і цитоплазмою (вихід іРНК, рибосомних субчасток, надходження рибосомних білків та ін.).

При забарвлюванні в ядрі з’являються волоконця — хроматинова сітка, або хроматин. Хроматин складається з ДНК і особливих білків-гістонів, пов’язаних з ДНК. Під час поділу ядра хроматин скручується більш компактно, утворюючи спіра­леподібні нитки, які називаються хромосомами.

Ядерце — це округла структура усередині ядра, в якій відбу­вається синтез рРНК. В ядерці міститься велика кількість ДНК і РНК. Тут же починається пакування рРНК та складання ри­босом (рРНК синтезуються в ядерці, а рибосомні білки надхо­дять із цитоплазми).

Ваш відгук