Ендоплазматичний ретикулум

0

Автор: admin | Розділ: Цитологія | 28-01-2013

будова клітини

За допомогою ЕР у клітині відбувається поділ новосинтезованих молекул між цитозолем та іншими компартментами. До того ж ЕР відіграє головну роль у процесі біосинтезу макромолекул, що використовуються для складання інших клітинних органел.

Ліпіди, білки й складні вуглеводи, що транспортуються в апарат Гольджі, плазматичну мембрану, лізосоми або у позаклітинний простір, синтезуються в ЕР.

На електронних мікрофотографіях деяких клітин можна легко розгледіти дві ділянки ЕР, що розрізнюються функціонально: шорсткий (гранулярний) ЕР, укритий рибосомами, розташованими на зверненому до цитоплазми боці мембрани, і гладенький (агранулярний) ЕР, який є частиною тієї ж мембрани, але без рибосом. Ці дві ділянки значно розрізняються й за формою: шорсткий ЕР має вигляд купки пласких в пухирців, що називаються цистернами, а гладенький ЕР складається з мережі тонких трубочок. Зовнішня мембрана ядерної оболонки завжди вкрита рибосомами і становить єдине ціле з мембраною шорсткого ЕР. Той факт, що рибосоми завжди відсутні на боці, зверненому до порожнини ЕР — перше свідчення асиметричного розподілу біосинтетичних функцій (у цьому контексті біосинтезу білка) на мембрані ЕР.

Хоч шорсткий ЕР і перебуває в усіх клітинах, які містять ядро (за винятком сперматозоїдів), він особливо розвинений в спеціалізованих клітинах, що секретують білки (таких, як ацинарні клітини підшлункової залози і плазматичні клітини, котрі продукують антитіла) або інтенсивно створюють мембрани (таких, як незріла яйцеклітина або паличка сітківки ока). Відтак майже половина всіх клітинних рибосом пов’язана з ЕР, а у клітинах, які секретують білки, порожнина ЕР надто розширена білком, що заповнює її.

Гладенький ЕР не бере участі в синтезі білка. Хоч ним і переповнені деякі спеціалізовані клітини, у більшості клітин (включаючи секреторні) гладенький ЕР — це не що інше, як невелика, вільна від рибосом ділянка шорсткого ЕР. Часом гладенький ЕР є переважаючою органелою у клітинах, пов’язаних з метаболізмом ліпідів. Наприклад, клітини печінки гепатоцити виробляють і секретують ліпопротеїнові частки. Ферменти, що здійснюють синтез ліпідних компонентів ліпопротеїнів, локалізовані у мембранах гладенького ЕР. Саме тут містяться ферменти, котрі каталізують ряд реакцій детоксикації, внаслідок яких знешкоджуються як лікарські речовини, так і шкідливі сполуки, що утворюються в процесі метаболізму. Найбільш ретельно вивчена реакція детоксикації каталізується ферментом, який називається цитохромом Р450. Цей білок використовує електрони для приєднання гідроксильних груп до будь-якого з небезпечних водонерозчинних вуглеводнів, що потрапляю у бішар. Інші ферменти, які знаходяться у мембрані ЕР, додають потім до таких гідроксильних груп негативно заряджені іони (наприклад, сульфат-іон). Після кількох подібних реакцій нерозчинна у воді лікарська речовина стає настільки розчиною, що виходить із клітини й виділяється з сечею. Оскільки один шорсткий ЕР не може вмістити достатньої кількості цих та інших необхідних ферментів, основна частина мембрани у гепатоцитах зазвичай складається з гладенького ЕР.

Обширний гладенький ЕР є також у клітинах інших типів. Наприклад, клітини, що виробляють стероїдні гормони, які утво­рюються з холестерину (такі клітини є у сім’яниках), містять розширену систему гладенького ЕР для розміщення ферментів синтезу та модифікації холестерину. М’язові клітини мають спеціалізований і добре розвинений гладенький ЕР, так званий саркоплазматичний ретикулум. Він поглинає іони Са2+ з цитозолю, що приводить до розслабленя міофібрил із кожним ак­том м’язового скорочення.

Ваш відгук