Рибосоми

0

Автор: admin | Розділ: Цитологія | 10-02-2013

рибосоми

Істотним моментом біосинтезу білка є поєднання молекул мРНК, експортованих із ядра, з великими рибонуклеопротеїновими частками — рибосомами. Лише на рибосомах систематичність мРНК транслюється у відповідну послідовність амінокислот.

Кожна рибосома складається з великої та малої субчасток, що зворотно дисоціюють після завершення синтезу одного пол­іпептиду. На рисунку показані розміри і форма бактеріальної рибосоми.

Рибосоми еукаріотів більші, але побудовані й функціону­ють так само, як рибосоми прокаріотів.

Рибосоми мають складну структуру, і їх найбільший ліній­ний розмір дорівнює близько 30 нм. За масою вони містять трохи більше РНК, ніж білка. Молекули рРНК створюють кар­кас, різні білки до нього  підпрягаються в певному порядку. Окрім того, що рРНК відіграє важливу роль у процесі самоскладання рибосоми, вона має ще й здатність специфічно пов’язуватись із певними комплементарними ділянками тРНК та мРНК, що становить частину процесу взаємовпізнавання компонентів комплексу рибосома—мРНК—тРНК. По суті, ри­босому можна розглядати як білкосинтезувальну машину, яка не тільки об’єднує у просторі компоненти синтезу білка, а й надає ферменти, що каталізують увесь процес утворення пептидних зв’язків.

Ваш відгук