Клітинна стінка

0

Автор: admin | Розділ: Цитологія | 22-02-2013

Клітинна стінка розташована ззовні цитоплазматичної мем­брани. Завдяки їй кожна окрема клітина зберігає свою фор­му. Стінки ж окремих клітин досить тісно прилягають одна до одної і зцементовані особливими речовинами.

Клітинна стінкаКлітинна стінка складається з целюлози. Вона досить по­риста, щоб пропускати молекули води та інші невеликі моле­кули, досить жорстка, щоб надавати рослині певної форми та забезпечувати їй опору, проте разом з тим і досить гнучка, щоб під тиском вітру вона гнулась, але не ламалась. У багать­ох рослин целюлоза синтезується на поверхні плазматичної мембрани з речовин, які поставляє апарат Гольджі.

Окрім целюлози клітинна стінка містить речовини, що на­зиваються пектинами. Це змішана група кислих полісахаридів.

Середня пластинка, яка з’єднує стінки сусідніх клітин, утворюєть­ся із клейких драглеподібних пектатів магнію та кальцію.

Деякі клітини (наприклад, клітини ксилеми) зазнають зде­рев’яніння, або лігніфікації. При цьому всі три шари целюло­зи просочуються лігніном — речовиною фенольної природи. Лігнін скріплює целюлозні волокна і утримує їх на місці. Він діє як дуже твердий та жорсткий матрикс, що посилює міцність клітинних стінок на розтягнення й особливо на стиснення (упе­реджує прогинання). Лігнін забезпечує також додатковий захист від несприятливих фізичних та хімічних впливів.

Ваш відгук