Бактерії, їх будова і життєдіяльність

0

Автор: admin | Розділ: Різноманітність рослинного світу | 09-08-2010

Різноманітність світу рослин справді дивовижна. І ознайомлення з ним не можна обмежити тільки квітковими рослинами. Розглянемо основні групи рослинних організмів. Серед них є надзвичайно малі, видимі тільки в мікроскоп. Бактерії — одна з таких особливих груп мікроскопічно малих рослин.

Практично немає місця на Землі, де б не було бактерій. Особ­ливо багато бактерій у грунті. В 1 г грунту можуть міститися сотні мільйонів бактерій. Кількість бактерій різна в повітрі провітрених і не провітрених приміщень. Так, у класних кімнатах після провітрювання до початку уроків бактерій у 13 разів менше, ніж у тих самих кімнатах після уроку. У повітрі високо в горах бактерій мало, а в повітрі на вулицях великих міст їх безліч.

Щоб ознайомитися з особливостями будови бактерій, розгля­немо мікропрепарат сінної палички. Кожна така бактерія — лише одна паличковидна клітина з тонкою оболонкою й цито­плазмою. Типового ядра в цитоплазмі немає. Ядерні речовини в більшості бактерій розсіяні в цитоплазмі. Будова інших бак­терій подібна до будови сінної палички. Переважна більшість бактерій безбарвні. Тільки небагато з них мають пурпуровий або зелений колір. Форма бактерій різноманітна. Є бактерії у ви­гляді кульок, є паличковидні форми бактерій — до них належить і сінна паличка; бувають бактерії зігнуті й схожі на спі­рилі.

Деякі з бактерій мають джгутики, за допомогою яких вони рухаються. Є бактерії, що з’єднуються в ланцюжки або групи, утворюючи величезні скупчення у вигляді плівок. Частина бакте­рій може перетворюватись у спори. При цьому вміст клітини, стискаючись, відходить від оболонки, округлюється і, перебуваючи всередині материнської оболонки, утворює на своїй поверхні нову, твердішу оболонку. Таку бактеріальну клітину називають спорою. Спори зберігаються дуже довго навіть в найбільш не­сприятливих умовах. Вони витримують висушування, спеку і мо­роз, не відразу гинуть навіть у кип’ятку. Спори легко розносять­ся вітром, водою, пристають до предметів. їх дуже багато в повітрі й у грунті. Потрапивши у сприятливі умови, спора проростає і стає життєдіяльною бактерією.

Утворення спор у бактерій — це пристосування до виживання в несприятливих умовах.

Умови життя бактерій різноманітні. Одні з них живуть і розмножуються тільки при доступі повітря, інші не потребують його. Більшість різноманітних бактерій живляться готовими органічними речовинами, бо не мають хлорофілу. Тільки дужо небагато з них здатні утворювати органічні речовини з неорга­нічних.

Бактерії, які живляться органічними речовинами відмерлих організмів або виділеннями живих організмів, називають сапро­фітами. Бактерії, які живляться органічними речовинами живих організмів, називають паразитами. Серед бактерій-паразитів ба­гато хвороботворних.

Потрапляючи в сприятливі для її розвитку умови, бактерія ділиться і утворює дві дочірні клітини; у деяких бактерій поділи повторюються через кожні 20 хвилин, виникають усе нові й нові покоління бактерій.

Щоб знищити бактерії та їхні спори, на них діють парою при температурі 120 °С протягом 20 хвилин. Сонячне проміння також губне для бактерій. Під прямим сонячним промінням багато з них гине протягом З годин.

Ваш відгук