Морські бурі й червоні водорості

0

Автор: admin | Розділ: Різноманітність рослинного світу | 09-08-2010

Особливо численні в морях і океанах бурі й червоні водорос­ті. Живими перешкодами називають моряки зарості велетен­ських бурих водоростей — своєрідні підводні ліси і луки. Такі водорості можуть затримати катер, сповільнити рух великого судна, перешкодити посадці гідролітака.

Тіло, або слань, водорості буває складно розчленоване. У на­ших далекосхідних морях і морях Північного Льодовитого океа­ну росте велика бура багатоклітинна водорість ламінарія. Її слань прикріплюється до каміння або підводних скель коре­неподібними виростами — ризоїдами. Від ризоїдів угору відхо­дить неширока циліндрична частина завдовжки до 50 см — стовбурець. На стовбурці розвивається розсічена або суцільна листковидна пластина завдовжки до 5,5 м.

У хроматофорах клітин ламінарії, крім зеленого пігменту хлорофілу, є оранжевий, жовтий і бурий пігменти, що зумов­люють її забарвлення, як і інших бурих водоростей. На світлі в процесі фотосинтезу клітини ламінарії утворюють органічні речовини, якими живиться водорість. Тому ламінарія живе тільки на порівняно невеликій глибині, куди проникає досить сонячного світла.

Масивні, іноді складно розчленовані слані інших бурих во­доростей тягнуться під водою на десятки метрів, нагадуючи велетенських змій. Ці водорості живуть уздовж тихоокеанських берегів Південної й Північної Америки. Ростуть вони також біля берегів Аргентини, біля західного берега Південної Африки, біля берегів Аляски, Алеутських, Командорських і Курильських ост­ровів.

Червоні водорості живуть, як правило, на більшій глибині. Забарвлення їх сприяє вбиранню тих сонячних променів, які проникають на глибину до 100 м.

Слань деяких великих морських водоростей буває розчлено­вана на ділянки, схожі на стебла й листки квіткових рослин. Але водорості не мають коренів, стебел, листків, квіток, плодів і насіння. Більшість морських бурих і червоних водоростей роз­множується спорами.

У хроматофорах клітин водоростей міститься хлорофіл. Зав­дяки хлорофілу відбувається фотосинтез. При цьому у воду виді­ляється кисень, а з води вбирається вуглекислий газ. У тілі водо­рості утворюються органічні речовини: цукор, крохмаль, жири білки.

Людина використовує морські водорості в хімічній промисло­вості. З них виробляють йод, калійні солі, целюлозу, спирт, оцтову кислоту тощо. Крім того, морські водорості використову­ють як корм худобі та як добриво.

З червоних водоростей добувають драглисту речовину агар-агар, що широко застосовується в кондитерській промисловості та для проведення лабораторних робіт пов’язаних з вирощуванням мікроорганізмів.

Народи приморських країн, наприклад Японії, з водоростей готують різноманітні страви. Особливо часто вживають у їжу ламінарію, або, як її ще називають, морську капусту.

Надмірне розмноження водоростей, наприклад у зрошуваль­них каналах або риборозвідних ставках, може завдати шкоди. Щоб запобігти цьому, періодично очищають канали й інші во­дойми від водоростей.

Ваш відгук