Поділ клітин

0

Автор: admin | Розділ: Цитологія | 06-03-2013

схема мітозу у тваринній клітиніХромосоми відіграють головну роль у процесі клітинного поді-1 лу, забезпечуючи передачу спадкової інформації від одного покоління до іншого. У неподільних клітинах вони мають вигляд тонких ниток ДНК, пов’язаних із білками. У такому вигляді хромосоми заповнюють увесь об’єм ядра і невидимі під мікроскопом (це вже відомий нам хроматин). Перед початком поділу відбувається спіралізація ДНК, й кожна хромосома стає розрізнюваною під мікроскопом. Попередньо здійснюється процес реплікації ДНК, і весь генетичний матеріал подвоюється. У такому стані хромосоми мають вигляд двох однакових ниток, розташованих поруч. Нитки називаються хроматидами. Вони з’єднані спільною ділянкою — центромерою.

Поділ клітини, описаний на початку як поділ ядра, називаєте-і ся мітозом. Мітоз — це складова частина клітинного циклу, який включає також інтерфазу — період зростання й активного функціонування клітини.

Наприкінці інтерфази йде підготовка до поділу клітини. При цьому відбуваються такі процеси:

- реплікація ДНК;

- активний синтез білків, необхідних для процесу поділу;

- збільшення кількості деяких органоїдів;

- нагромадження енергії у вигляді молекул АТФ;

- подвоєння клітинного центру (у тварин).

Основними причинами поділу клітини є:

порушення у процесі зростання клітини ядерно-плазмового співвідношення, коли об’єм цитоплазми збільшується, а об’єм ядра залишається постійним;

вплив на клітину гормонів.

Таким чином, процес клітинного поділу складається з двох, що змінюють одна одну, фаз — мітозу та інтерфази.

Процес мітозу досить складний і протікає у кілька стадій.

Профаза (найдовша стадія мітозу):

- відбувається суперспіралізація ДНК, хроматиди скорочуються і стають товщими, хромосоми вирізняються під мікроскопом;

- ядерця зникають, оскільки припиняється синтез рРНК;

- розчиняється ядерна оболонка, і хромосоми потрапляють у цитоплазму;

- центріолі клітинного центру розходяться до полюсів клітини.

Метафаза (стадія безпосередньої підготовки до поділу):

- формується веретено поділу, яке є сукупністю мікротрубочок, що складаються з білка тубуліну;

- кожна хроматида прикріплюється своєю центромерою до однієї з мікротрубочок веретена поділу;

- усі хромосоми шикуються по «екватору» клітини своїми центромерами.

Анафаза:

- нитки веретена поділу скорочуються і розтягують хроматиди до різних полюсів клітини;

- хроматиди знову стають хромосомами;

- до закінчення анафази біля кожного полюса клітини збирається диплоїдний набір хромосом.

Тілофаза (остання стадія мітозу):

- відбувається деспіралізація ДНК — біля кожного з полюсів клітини хромосоми розкручуються, перетворюючись на деспіралізовану ДНК, з’єднану з білками (хроматин);

- знову утворюється ядерна оболонка;

- в ядрі з’являються ядерця;

- зникають нитки веретена поділу;

- формується клітинна перегородка, що розділяє цитоплазму двох дочірніх клітин. У тварин формування перегородки відбувається від периферії до центру, у рослин — від центру І до периферії.

Якщо на подільну клітину впливати колхіцином (речовина, одержувана з пізноцвіту), то нитки веретена поділу не утворюються. Подвоєні хромосоми не розходяться, і клітина не ділиться. У такий спосіб можна одержувати тетраплоїдні клітини, тобто клітини з кількістю хромосом, удвічі більшою, ніж у вихідній (диплоїдній) клітині.

Тетраплоїдні рослини зазвичай більші й потужніші, ніж вихідна батьківська рослина; багато сортів культурних рослин — садовина, городина й декоративні квіти — є тетраплоїдами.

Ваш відгук