Покритонасінні рослини

0

Автор: admin | Розділ: Різноманітність рослинного світу | 09-09-2010

Квіткові рослини мають будову досконалішу, ніж будова рос­лин інших розглянутих нами груп. Тільки в покритонасінних утворюються квітки, а в квітках — маточки. У зав’язях маточок містяться насінні зачатки.

Квітки різних покритонасінних неоднакові величиною, фор­мою, забарвленням, будовою; квітки одних покритонасінних пристосовані до запилення вітром, інших — до запилення кома­хами. Але при будь-якому способі запилення пилкові зерна потрапляють на приймочки маточок, де утворюють пилкові трубки.

Пилкові трубки із сперміями доростають до насінних зачат­ків і вростають у них, де й відбувається запліднення, характер­не тільки для квіткових рослин. При цьому із зиготи, що вини­кає від злиття гамет, формується зародок. Найбільша клітина після злиття з другим спермієм розростається, ділиться й утво­рює ендосперм, який запасає поживні речовини для зародка. Насінні зачатки розвиваються й дають насіння, а стінка зав’язі, розростаючись, утворює оплодень.

Насіння в квіткових рослин розвивається всередині плода. Через це квіткові рослини називають покритонасінними. Тепер покритонасінні (дерева, кущі, трави) панують серед рослин, які населяють сушу Землі.

Одні з покритонасінних, наприклад зірочник середній 50, живуть зовсім мало, лише кілька місяців. Інші, як, скажімо, могутні дуби, можуть жити сотні років.

Деякі покритонасінні мають велетенські розміри. Евкаліпти досягають у висоту понад 100 м. А є й зовсім крихітні рослинки, наприклад ряска.

У багатьох покритонасінних стебла прямостоячі. Але є росли­ни з виткими, чіпкими, повзучими і лежачими стеблами. Є також покритонасінні рослини з дуже короткими над­земними і дуже видозміненими підземними пагонами. Форма і будова листків, а також будова кореневих систем у різних квіт­кових рослин також дуже різноманітні.

Ваш відгук