Різноманітність рослинного світу

0

Автор: admin | Розділ: Різноманітність рослинного світу | 09-09-2010

Вивчаючи основні групи рослин, що населяють Землю, ми розглянули дуже несхожі між собою рослини.

Деякі з них складаються з однієї клітини. Інші, хоч і багато­клітинні, не розчленовані на. стебла й листки. Це водорості, гриби і лишайники. Бактерії, водорості, гриби і лишайники нази­вають нижчими рослинами. А мохи, папоротеподібні, голонасін­ні й покритонасінні — це вищі рослини.

Нині більшість учених відносять до рослин тільки водорості, мохи, папоротеподібні й насінні рослини, а бактерії й гриби, які дуже відрізняються від них багатьма ознаками, вважають особ­ливими групами живих організмів. Бактерії не мають ядер. В обо­лонках клітин грибів є хітин — речовина, властива тваринним організмам.

З вищих рослин тільки мохи не мають коренів. Мохи, папоро­ті, хвощі й плауни розмножуються спорами, а голонасінні й по­критонасінні — насінням. Спора — це одна клітина. Насінина складається з багатьох клітин; вона має зародок і запас пожив­них речовин, потрібних зародкові для розвитку.

У клітинах більшості вищих і нижчих рослин .є хлорофіл. Такі рослини в процесі фотосинтезу з неорганічних речовин утворюють органічні речовини і виділяють вільний кисень. Але бактерії й гриби хлорофілу не мають і живляться органічними речовинами, що їх виробляють зелені рослини або тварини. А тварини переробляють речовини, одержані від зелених рослин.

Ваш відгук