Біологія » Архив сайта » Вплив людини на рослинні угруповання

Вплив людини на рослинні угруповання

0

Автор: admin | Розділ: Рослинні угруповання | 13-09-2010

Відомо, що одні рослинні угруповання можуть змінюватись іншими. Це відбувається як у результаті втручання людини в жит­тя рослинного угруповання, так і під впливом природних причин. У лісі умови сприятливі для життя тіньовитривалих трав, папоро­тей та інших рослин, які ростуть під покривом дерев. Якщо вирубати дерева, що становлять верхні яруси лісу, багато тіньови­тривалих рослин нижніх ярусів (квасениця, конвалія, веснівка, грушанка та ін.) загинуть, їхнє місце займуть більш світлолюбні рослини і поступово складеться інше рослинне угруповання. Те саме може статися і в результаті лісової пожежі, спричи­неної, наприклад, блискавкою.

Лісове рослинне угруповання зміниться і в тому разі, коли в лісі розвинеться суцільний покрив із сфагнових мохів. Заболо­чування грунту спричинить загибель рослин. Ліс поступово по­ступиться місцем сфагновому болоту, тобто одне рослинне угру­повання заміниться іншим.

Природна заміна рослинних угруповань може зумовлюватись різними причинами, пов’язаними зі змінами клімату, процесів ґрунтоутворення, життєдіяльності самих рослин угруповання. Під впливом цих причий у рослинному угрупованні можуть з’являтись нові види рослин і зникати ті, що жили раніше.

Так, у старих березових лісах світлолюбна береза витісняє­ться ялиною, внаслідок чого світлий березовий ліс поступово змінюється тінистим ялиновим.

Значно впливає на зміну рослинних угруповань господарська діяльність людини. Вплив людини може бути прямим (знищення рослин внаслідок збирання) або непрямим — зміна чи знищення місць життя рослин у процесі господарської діяльності різних видів. Людина вирубує ліси й замінює їх полями, осушує болота, розорює степи, закріплює рухомі піски в пустинях, перетворює пустиню в квітучий сад. При цьому часто погіршуються умови життя окремих видів рослин і деякі з них поступово зникають.

У період з 1957 по 1964 р. в усіх союзних республіках на­шої країни прийнято закони про охорону природи, і в кожному з них зазначено, що охороні підлягають типові ландшафти, рідкісні й визначні об’єкти живої і неживої природи.

Своєчасне втручання людини може продовжити життя рослин­ного угруповання. Наприклад, стару, покриту мохом луку можна перетворити в луку, на якій знову переважатимуть злаки. Для цього застосовують спеціальні заходи: боронування, підживлення, висівання злаків і трав з родини бобових тощо.

Найбільш серйозний захід збереження рослин — це охорона їхніх місць життя. Для цього створюються заповідники, заказ­ники, природні (національні) парки. Основна відмінність заказ­ників від заповідників полягає в тому, що на їх території охоро­няється не весь природний комплекс, а тільки та його частина, від якої залежить існування певних видів.

Важливу роль в охороні рідкісних рослин відіграють ботаніч­ні сади, дослідні станції та інші подібні установи. У ботанічних садах створюються живі колекції рідкісних рослин, деякі з них вводяться в культуру.

Навколо великих населених пунктів у вільні дні маси людей вирушають на природу. Надмірне скупчення людей призводить до руйнування рослинних угруповань. Дослідження показали, що наприклад, у лісах внаслідок витоптування знищується лісова підстилка, ущільнюється грунт, у ньому сповільнюються процеси розкладання речовин, погіршуються водний і повітряний режими, а через це руйнується рослинний покрив грунту, зникають мохи, лишайники, гриби, трави, кущі, припиняються приріст дерев і природне відтворення всіх рослин, з’являється суховерхість. Кінець кінцем ліс може загинути. Щоб зберегти місця відпочин­ку, проводять планування території, прокладають дороги, стежки, влаштовують місця для привалів, вогнищ, підсаджують дерева і куші, підсівають трави.

Ваш відгук