Евглена зелена — своєрідний джгутиконосець. Вольвокс

1

Автор: admin | Розділ: Одноклітинні тварини, або найпростіші | 24-09-2010

Середовище життя, будова і пересування евглени. Евглена зелена, як і амеба звичайна, живе у ставках, забруднених гнилим листям, у калюжах та інших водоймах зі стоячою водою. Тіло евглени, завдовжки близько 0,05 мм, має витягнуту форму. Його передній кінець притуплений, а задній — загострений. Зовнішній шар цитоплазми евглени щільний, він утворює навколо її тіла оболонку. Завдяки цій оболонці евглена мало змінює свою форму під час руху. На передньому кіпці її тіла міститься тонкий ниткоподібний виріст цитоплазми — джгутик. Евглена крутить джгутиком, ніби угвинчуючись у воду, і завдяки цьому пливе тупим кінцем уперед.

Живлення. Цитоплазма евглени має понад 20 зелених овальних хлоропластів, які надають їй зеленого забарвлення (звідси й назва евглени — зелена). У хлоропластах є хлорофіл. Живиться евглена на світлі, як і зелені рослини, будуючи своє тіло з органічних речовин, що утворюються під дією світла в процесі фотосинтезу. У цитоплазмі скупчуються дрібні зернинки запасної поживної речовини, близької за своїм складом до крохмалю. Цю речовину евглена витрачає під час голодування.

Якщо помістити евглену зелену надовго в темряву, вона повністю втрачає хлорофіл і стає безбарвною. Без світла фото­синтез в евглени припиняється, і вона починає засвоювати розчинені у воді органічні речовини, що утворюються внаслідок розкладу різних відмерлу організмів.

Евглена може живитися двома способами: на світлі — як зелені рослини, у темряві — як тварини, засвоюючи готові органічні речовини. Ця особливість обміну речовин евглени, як і подібність у будові рослинних і тваринних клітин, свідчить про спорідненість між рослинами і тваринами.

Чутливість до світла. Поряд із скоротливою вакуолею в евглени є яскраво-червоне, чутливе до світла вічко: тварина завжди нливе до освітленої частини водойми, де умови для фотосинтезу найсприятливіші.

Розмножується евглена поздовжнім поділом надвоє

Циста. За несприятливих умов у евглени, як і в амеби, утворюється циста. При цьому джгутик відпадає, а тіло евглени заокруглюється, укриваючись щільною захисною оболон­кою. У такому стані евглена перезимовує або переносить виси­хання водойми, у якій живе.

Вольвокс — колонія джгутикових найпростіших? У ставках та озерах можна побачити, як плавають зелені кульки діамет­ром до 1 мм. Це вольвокс Під мікроскопом видно, що кожна така кулька складається з величезної кількості (близько 1000) клітин, подібних своєю будовою до евглени зеленої.

На відміну від евглени клітини вольвоксу грушоподібної форми і мають по два джгутики. Основна маса кульки — напіврідка драглиста речовина. Клітини занурені в неї дуже близько до поверхні, так що їхні джгутики стирчать на­зовні. Рухаючи джгутиками, вольвокс перекочується у воді («вольвокс» означає «той, що котиться»).

Кожна клітина вольвоксу має вигляд самостійного най­простішого, але всі разом утворюють колонію, бо з’єднані одна з одною цитоплазматичними місточками. Тому джгутики всієї колонії працюють узгоджено.

Під час розмноження вольвоксу деякі його клітини зану­рюються в глибину колонії. Там вони діляться, утворюючи кілька нових молодих колоній, які виходять із старого воль­воксу назовні.

Отзывов (1)

дякую за інформацію, взяв для себе дещо нове!

Ваш відгук