Спадкова мінливість

0

Автор: admin | Розділ: Генетика | 04-07-2013

Цей вид мінливості приводить до зміни структури генотипу. Розрізняють два основні різновиди генотипної мінливості — мутаційна і комбінативна.мутації

Мутаційна мінливість. Мутацією називають зміну кількості або структури генів і їх носіїв — хромосом. Види мутацій наведені на рисунку.

Мутації — це якісні зміни, що раптово з’являються і передаються з покоління в покоління. На відміну від модифікацій, вони не створюють безперервного ряду змін, а носять неспрямований характер. Зміни ознаки у результаті мутацій випадкові і непередбачувані.

Мутаційна мінливість — явище, спільне для організмів різного рівня. М. І. Вавилов помітив, що у споріднених видів, родів і навіть класів виникають схожі мутації. Він сформулював закон гомологічних рядів спадкової мінливості: зміни ознаки, що трапляються в організмах одних видів, можуть бути виявлені і в організмах інших, близьких за походженням видів. Наприклад, мутація альбінізму (відсутності піґментації) зустрічається у хребетних тварин всіх класів — риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців і людини. Закон гомологічних рядів дає змогу передбачувати мінливість у споріднених видів та полегшує пошуки спадкових відхилень для селекції.

Мутації виникають випадково й спонтанно — будь-який ген може мутувати у будь-який момент. Частота виникнення мутацій у різних організмів різна, але, мабуть, пов’язана з тривалістю життєвого циклу: в особин із коротким життєвим циклом вона вища. Врахувати всі можливі мутації важко, оскільки вони в основному рецесивні.

Внаслідок праць американського дослідника Г. Дж. Меллера у 20-і роки нашого століття було встановлено, що частоту мутацій можна підвищити, порівняно з їхнім спонтанним рівнем, впливаючи на організми рентгенівським промінням. Далі з’ясувалось, що той самий ефект досягається за допомогою ультрафіолетових і гама-променів. Частки високої енергії (альфа — та бета-частинки, нейтрони і космічне випромінювання) також мутагенні, тобто здатні викликати мутації.

Бурхливий розвиток науки й техніки викликав появу численних хімічних сполук, що відрізняються високою мутагенністю, вони потрапляють в організм людини і тварин через воду, повітря, продукти харчування. Чимало пестицидів і нітратів, що використовуються як мінеральні добрива, є мутагенно небезпечніші, ніж радіація.

Виражений мутагенний ефект мають органічні розчинники — епоксиди й етиленаміди. Різноманітні хімічні сполуки з високою мутагенною активністю містяться у відпрацьованих газах автомобільних двигунів. Це свинець, оксиди азоту, вуглеводні, формальдегід і додаваний до бензину як антидетонатор триметилфосфін.

Чимало речовин, що використовуються в харчовій промисловості, також мутагенні для людини (похідні саліцилової кислоти, ванілін, пропіленґліколь, нітрати калію й натрію та ін.).

Встановлена мутагенність кофеїну та багатьох звичайних лікарських препаратів, особливо при прийманні їх великими дозами (сульфаніламіди, нітрофурани).

Комбінативна мінливість. Комбінаціями називають різні сполучення генів, які існували раніше. Мінливість, що виникає у результаті перекомбінації генів при злитті гамет, дістала назву комбінативної. У видів, котрі розмножуються статевим шляхом, імовірність появи двох однакових у генетичному відношенні нащадків практично дорівнює нулю (виняток становлять однояйцеві близнюки).

Прикладом комбінативної мінливості може бути поява нащадків із новим, нетиповим для батьків сполученням ознак, як у дослідах Менделя з горохом (насіння жовтого кольору зі зморшкуватою поверхнею та насіння зеленого кольору з гладенькою поверхнею) і Моргана — з дрозофілами (сіре тіло й короткі крила, чорне тіло й довгі крила).

Ваш відгук