Генетика статі

0

Автор: admin | Розділ: Генетика | 25-11-2013

генетікаУ більшості організмів співвідношення між особинами жіночої і чоловічої статі при вивченні великого числа особин завжди приблизно однаково, тобто розщеплення за ознакою статі відбувається у співвідношенні 1:1.

У плодової мушки дрозофіли, на якій проведено безліч генетичних досліджень, і у ссавців стать визначається наступним чином. У соматичних клітинах дрозофіли чотири пари хромосом. У число їх входять три пари аутосом, тобто хромосом, однакових у самця і самки, і одна пара хромосом, різних у особин чоловічої і жіночої статі. Ці хромосоми, як було встановлено, відповідають за успадкування статі і тому були названі статевими хромосомами.

У клітинах самок мух дрозофіл є дві однакові статеві хромосоми, які умовно позначають як Х-хромосоми. Отже, в диплоїдних соматичних клітинах самки набір статевих хромосом — XX. У самців статеві хромосоми відрізняються від статевих хромосом самок. У соматичних клітинах самця мухи дрозофіли є одна Х-хромосома і одна Y-хромосома. Тому набір статевих хромосом самця позначається XY. Отже, яйцеклітини жіночих організмів всі однакові по хромосомному набору, тому що в кожній з них є по одному набору аутосом і одна Х-хромосома. Всі сперматозоїди також мають по одному набору аутосом і одну статеву хромосому, але половина сперматозоїдів має Х-хромосому, а інша половина — Y-хромосому. Х-хромосома і Y-хромосома суттєво різняться за будовою. Розрізняються вони і по набору генів , який в них міститься.

Оскільки гамети з Х — і Y-хромосомою в результаті мейозу утворюються у самців в рівних кількостях, то очікуване ставлення статей становить 1:1, що і збігається з фактичним спостережуваним. Схожий спосіб визначення підлог притаманний усім ссавцям, у тому числі і людині. Він виявлений також у деяких видів плазунів, риб і комах.

Успадкування, зчеплене зі статтю. Гени, які відповідальні за утворення ознаки, розміщенні в аутосомах, спадкування реалізується незалежно від того, який з батьків (мама або тато) є носієм досліджуваного ознаки.

Якщо ознаки визначаються генами, лежачими в статевих хромосомах, ситуація різко змінюється. Наприклад проаналізуємо наслідування черепахового забарвлення у кішок. Черепахове забарвлення, тобто чергування чорних і жовтих плям, зустрічається тільки у кішок. Котів з черепаховим забарвленням не буває. Цей факт не могли пояснити, поки не стало відомо, що спадкування даної ознаки зчеплене з статтю.

Рудий окрас кішок визначається геном b, чорне — геном В. Ці гени розміщаються в Х-хромосомі. У Y-хромосомі їх немає. Позначимо Х-хромосому, яка несе аллель В, — ХВ і Х-хромосому з аллелем b- Хb . Тому можливі такі комбінації:

ХВХВ — чорна кішка, ХbХb – руда кішка, ХВХb – черепахова кішка, ХВY – чорний кіт, ХbY – рудий кіт.

Так як чоловіча особина має тільки одну Х-хромосому, то кіт може бути або чорним, або рудим, але не може мати черепахове забарвлення, тому що для її розвитку необхідно одночасна присутність генів В і b.

У людини також відомі ознаки, зчеплені з статтю. До них відноситься, наприклад, дуже важке спадкове захворювання гемофілія, де кров позбавляється здатності згортатися. При цьому захворюванні маленькі подряпини перетворюються на важкі кровотечі. Це захворювання зустрічається у чоловіків і дуже рідко. Було визначено, що гемофілія обумовлена рецесивним геном, розташованим в Х-хромосомі, тому гетерозиготні по даному гену жінки володіють звичайної згортанням крові. Розглянемо, яке потомство може з’явитися у жінки, яка вступає в шлюб з нормальним за цією ознакою чоловіком.

Ген, що обумовлює нормальну згортання крові, позначимо Н, а ген, при якому кров втрачає здібність згортатися, — h. Зважаючи, що в генотипі жінки існують дві Х- хромосоми, а у чоловіка — одна Х-хромосома і одна Y-хромосома, запишемо схему наслідування гемофілії:

гемофілія

Жінка передає половині своїх синів Х-хромосому з геном нормальної згортання крові, а половині — Х-хромосому з геном гемофілії. Серед її синів можуть бути і здорові і гемофіліки.

В силу рівноймовірних розбіжностей хромосом при формуванні гамет та їх зустрічі в зиготі слід очікувати, що в потомстві великого числа шлюбів, подібних щойно розглянутому, у половини синів розвинеться гемофілія. У той же час всі дочки в будь-якому випадку отримують Х-хромосому від свого батька з геном XН , тому у них завжди нормальна згортання кров, але половина дочок буде гетерозиготними носіями цього захворювання.

Ваш відгук