Штучний мутагенез і його значення в селекції

0

Автор: admin | Розділ: Генетика | 01-12-2013

Незабаром після того, як було показано, що вплив рентгенівськими променями різко збільшує темп мутаційного процесу і викликає масу нових мутацій, генетики приступили до розробки методівмутагенез штучного одержання мутацій для цілей селекції. В якості мутагенних, тобто викликають мутації, агентів в даний час широко використовують різні види іонізуючої радіації (рентгенові промені, гамма-промені, теплові і швидкі нейтрони, ультрафіолет) і спеціальні хімічні сполуки.

У більшості випадків мутації, що виникають у організмів під впливом мутагенів, несприятливі для їх носіїв. Але поряд з мутаціями, різко знижують життєздатність, виникають і такі, які можуть представляти інтерес для селекції.

Штучний мутагенез, тобто створений людиною процес виникнення мутацій, успішно застосовується в селекції рослин і мікроорганізмів. Використання цього методу виявилося особливо ефективним стосовно до різноманітних мікроорганізмів: грибам, дріжджам, водоростям, бактеріям. Мікроорганізми широко використовуються в харчовій промисловості, у виробництві ліків, біологічно активних речовин, а також у виробництві кормів для тварин. Області їх застосування постійно розширюються. За допомогою штучного мутагенезу, зокрема, отримані цвілеві грибки, що продукують антибіотики в тисячі разів ефективніше, ніж вихідні форми. Значення антибіотиків загальновідомо: вони зберігають життя мільйонам людей. Використанню штучного мутагенезу в селекції призвело до створення високопродуктивних штамів мікроорганізмів — продуцентів вітамінів, амінокислот, білків, які активно використовуються в медицині і сільському господарстві. У майбутньому роль мікроорганізмів у різних галузях людського життя неминуче зросте, що ще більше підвищить значення селекції та генетики мікроорганізмів.

Завдяки використанню мутагенів виникають мутантні форми рослин, у яких збережені цінні властивості форми або сорти і разом з тим поліпшені ознаки, особливо цікавлять селекціонерів.

Мутантна рослина лише в рідкісних випадках може бути відразу родоначальником сорту. У більшості випадків такі рослини служать тим матеріалом, який може бути використаний для створення сортів шляхом гібридизації та відбору. Таким чином, штучний мутагенез є важливим і ефективним в арсеналі методів, що використовуються в сучасній селекції. Прикладом ефективності методу штучного мутагенезу може служити сорт ярої пшениці Новосибірська — 67, створений в Інституті цитології і генетики Сибірського відділення. Цей сорт отриманий на основі мутантної форми, що виникла під впливом обробки рентгенівськими променями насіння сорту пшениці Новосибірська — 7. Сорт Новосибірська — 67 характеризується укороченою і потовщеною соломиною, внаслідок чого значно підвищилася його стійкість проти вилягання. Він здатний в умовах Західного Сибіру давати врожай до 30-40 ц/га і володіє високими хлібопекарськими якостями.

Ваш відгук