Джгутиконосці

0

Автор: admin | Розділ: Одноклітинні тварини, або найпростіші | 17-02-2014

Джгутиконосці дуже поширені в природі і являються дуже великою і різноманітною групоюДжгутиконосці найпростіших. Характерна їхня риса це наявність джгутиків які служать органоїдами руху. Джгутики це тонкі волосовидні вирости, які по довжині значно довші тіла. Кількість їх може бути різна від одного до декількох сотень. За допомогою активного і швидкого руху джгутиків здійснюється поступальний рух найпростіших.

Переважна більшість джгутиконосців мають постійну форму тіла і це завдяки пеллікулі яка утворює щільну еластичну оболонку. В деяких пеллікула дуже еластична, що призводить до змінювання форми тіла.

Джгутикові мають одне або декілька ядер.

Серед джгутиконосців ми бачимо велике різноманіття типів обміну речовин. Завдяки цій особливості вони займають проміжне значення між рослинним і тваринним світом. На прикладі них можна бачити всі переходи від рослинного до тваринного типу харчування.

Джгутиконосці мають організми з аутотрофним і гетеротрофним типом харчування, бувають і змішані. Аутотрофні це об’єкти ботаніки, а гетеротрофні – об’єкти зоології.

За своєю будовою і способом життя їх дуже велика кількість, приблизно від 6 до 8 тисяч. Вони також є мешканцями моря. Там вони входять до складу планктону, в якому дуже швидко розвиваються у великій кількості. Прісні водойми теж мають своїх джгутиконосців. Тип джгутикових проживаючих у водоймах залежить від наявності органічних речовин. За допомогою їх можна оцінити санітарний стан водойма.

Також джгутикові полюбляють паразитувати в організмах тварин. Від безхребетних і до хребетних тварин можуть існувати джгутикові. Середовищем їхнього існування служать різні органи: шкіра, кишковий канал, статеві шляхи. Людина також є пристанищем для них.

Спосіб розмноження у них переважно безстатевий, поздовжній поділ клітини на дві дочірні. Масово вони розмножуються в забруднених водоймах.

Ваш відгук