Особливості плоских, круглих і кільчастих червів

0

Автор: admin | Розділ: Тип кільчасті черви | 08-10-2010

Предки плоских червів, якісь двошарові тварини, від плавання перейшли до повзання по дну водойм. Для цього були потрібні міцні м’язи. Вони не могли розвинутися з ектодерми (зовніш­нього шару) та ентодерми (внутрішнього шару), які були в двошарових тварин. Ектодерма забезпечує зв’язок із зовнішнім середовищем (сприймання подразнень, захист, захоплення їжі), а ентодерма — засвоєння їжі. І нарешті у предків плоских червів виник проміжний шар — мезодерма.

Отже, багатоклітинні тварини, починаючи з плоских червів, стали тришаровими. Із мезодерми й розвинулися м’язи, а також опорна сполучна тканина. Пізніше з мезодерми утворилися стінки порожнини тіла та судини кровоносної й видільної систем і статеві органи. Тому виникнення мезодерми мало дуже велике значення в розвитку тваринного світу.

З переходом до повзання в багатоклітинних тварин виникає двобічна симетрія тіла й виділяється головний кінець. На ньому розміщуються органи чуттів і скупчуються нервові клітини — нервові вузли, а згодом і головний мозок.

Поява сполучної тканини і шкірно-м’язового мішка в тварин утруднила виведення шкідливих непотрібних речовин із тіла безпосередньо через його стінки під час руху. Тому розвиваються спеціальні органи виділення. Усе це ми бачимо в плоских червів.

У круглих червів, які стають ще більш рухливими, з’явля­ться порожнина тіла без власних стінок. Туди спочатку над­ходять непотрібні речовини, а вже потім звідти виводяться назовні. Круглі черви стають порожнинними тваринами. У їхній травній системі виникає анальний отвір, який забезпечує наскрізне про­ходження їжі, сприяє її кращому засвоєнню.

У кільчастих червів, які ще активніше рухаються, з’являється кровоносна система. Вона переносить поживні речовини від органів травлення до місць споживання. Удосконалюється нервова система, розвивається великий головний вузол. До того ж, у кільчастих червів порожнина тіла має власні стінки.

Отже, чим активніший спосіб життя веде тварина, тим різноманітнішими і досконалішими стають не тільки органи руху, а й інші системи органів. І навпаки, з переходом до одноманітного, сидячого способу життя спрощується організація і навіть зовсім зникають деякі органи, що ми бачимо в червів-паразитів.

Ваш відгук