Роль груп тварин, що вивчали, у природі та в житті людини

3

Автор: admin | Розділ: Тип молюски, або м’якуни | 13-10-2010

Тварини — важлива ланка в природі. Живі організми в приро­ді взаємопов’язані насамперед зв’язками живлення. Залежно від того, як організм живиться, розрізняють три групи їх. Живі організми першої групи будують складні органічні речовини з неорганічних речовин неживої природи, використовуючи енергію сонячного світла чи енергію складних хімічних процесів. Це рослини і деякі бактерії. Живі організми другої групи живляться органічними речовинами інших організмів і перетворюють їх, включаючи до складу свого тіла. Це тварини. Живі організми третьої групи розкладають органічні речовини до неорганічних. Це переважно цвілеві гриби та бактерії. Рослини є їжею для тварин. Між рослинами і тваринами виникає первісний ланцюг живлення: рослини — рослиноїдні тварини. Але рослиноїдними тваринами можуть живитися хижаки, і тоді ланцюг живлення стає довшим: рослини — рослиноїдні тварини—тварини-хижаки. Цей ланцюг може ще більше ускладнюватися: першими хижаками можуть живитися другі, а ними — треті. Отже, тварини в природі — це лише певна ланка ланцюга живлення організмів.

Участь тварин в утворенні частин неживої природи. Як ви вже знаєте, найпростіші беруть участь в утворенні помітних скла­дових частин неживої природи. Доповнимо прикладами. У Сві­товому океані мертві рештки найпростіших та їхні черепашки, передусім черепашки форамініфер, являють собою голубий мул, який вкриває третину всього дна океанів і морів, подекуди досягаючи товщини сотні метрів. Вапнякові шари земної поверхні (наприклад, в Альпах і Піренеях, горах Північної Африки та в горах, що тягнуться крізь Кавказ у Середню Азію й Гімалаї) складаються переважно з форамініфер. Із коралів (кишковопо­рожнинні), що утворюють рифи, виникають характерні для тропічних морів кільцеві острови — атоли.

Грунтоутворююча роль тварин. Тварини, які живуть у грунті, зокрема найпростіші, круглі й кільчасті черви, живлячись їжею рослинного і тваринного походження і перетравлюючи її, удобрюють грунт органічними й мінеральними речовинами. Крім того, найпростіші й кільчасті черви, склеюючи своїм слизом частинки грунту, підвищують його родючість. Дощові черв’яки беруть участь також у перемішуванні шарів грунту.

Тварини як особливі покажчики. Скелети вимерлих най­простіших і молюсків використовують для визначення віку гірських порід. Деякі групи вимерлих форамініфер свідчать про наявність нафтоносних шарів. За складом водяних най­простіших і за коливанням їхньої чисельності визначають ступінь і характер забруднення, придатність води для пиття і господарських потреб.

Тварини-паразити завдають шкоди здоров’ю людини та її господарській діяльності. Вони вже вам відомі.. Це паразитичні найпростіші (дизентерійна амеба, збудник малярії), багато пара­зитичних плоских червів (печінковий сисун, бичачий .ціп’як, ціп’як озброєний, широкий стьожак, ехінокок), круглі черви (людська аскарида, гострик).

Отзывов (3)

фигово короч
но спасибо

не согласен с предыдущем отзывом
ребят, круто

норм, спс

Ваш відгук