Тварини – особлива група організмів

0

Автор: admin | Розділ: Тип молюски, або м’якуни | 12-10-2010

Відмінність тварин від інших груп живих істот. На Землі налічується багато мільйонів видів живих істот.

Чим відрізняються тварини від інших живих істот? Так і хочеться сказати, що тварини можуть активно пересуватися. Інші живі істоти нерухомі або їхні рухи пасивні. Як правило, це так. Однак відомі рухливі рослинні джгутиконосці, а деякі тварини, наприклад такі кишковопорожнинні, як поліпи й корали, нерухливі.

Загальна риса всіх тварин — це те, що вони є організ­мами, які живляться іншими організмами чи органічними продук­тами їхньої життєдіяльності. Тому тварини в пошуках їжі повинні пересуватися. Для руху в них з’являються спеціальні пристосування, скажімо псевдоніжки в амеб, джгутики в джгути­коносців, війки в інфузорій та в багатьох плоских червів, ноги в молюсків. У паразитних тварин, наприклад плоских червів, під час переходу до малорухливого способу життя, навпаки, втрачаються органи пересування, спрощується їхня будова.

Інша важлива загальна риса всіх тварин — це особливості будови їхньої клітини. У тварин клітини не мають щільної зовнішньої оболонки, як у рослин.

Основна відмінність найпростіших, або одноклітинних тварин, від багатоклітинних тварин. Ми вже знаємо, що основна від­мінність одноклітинних від багатоклітинних тварин полягає в тому, що клітина найпростіших веде себе і функціонує як самостійний організм, тоді як клітина багатоклітинних тварин є лише частиною складного організму. Вона може виконувати лише певну функцію. У багатоклітинних тварин деякі клітини стають залежними від інших, а стан усього організму залежить від узгодженої діяльності всіх клітин. У багатоклітинному організмі однорідні групи спеціалізованих клітин утворюють тканини; різні за своїми функціями тканини утворюють органи, а група органів об’єднується в систему органів. Усі ці групи повинні злагоджено працювати, щоб забезпечити життєдіяльність єдиного організму.

Чи мають багатоклітинні організми перевагу над одноклітин­ними? Так. Вона полягає в тому, що багатоклітинний організм має більшу можливість вижити за несприятливих умов. Скажімо, якщо зруйнувати стінку клітини одноклітинного організму, то він загине. Коли ж це станеться з клітиною багатоклітинного організму, він живе. У багатоклітинних тварин (у гідри, дощово­го черв’яка) можуть навіть відновлюватися втрачені частини тіла.

Ваш відгук