Поділ і ріст клітин

0

Автор: admin | Розділ: Клітина | 22-07-2010

У деяких ділянках органів рослин клітини посилено діляться, завдяки чому кількість клітин збільшується.

Поділу клітини передує поділ її ядра. Перед поділом клітини ядро збільшується і в ньому стають добре помітними хромо­соми — тільця звичайно циліндричної форми.

За допомогою хромосом передаються спадкові ознаки від клі­тини до клітини.

Детальніше з процесом поділу клітини ви ознайомитесь під час вивчення загальноі\біології. Але запам’ятайте головне: поділ клітини починається з поділу ядра і кожне з ядер двох утворених клітин має таку саму кількість хромосом, як і ядро початкової клітини. Увесь вміст клітини (цитоплазма, пластиди) також рів­номірно розподіляється між двома новими клітинами.

Молоді клітини, на відміну від старих, не здатних ділитися, мають багато дрібних вакуоль. Ядро молодої клітини розмі­щене в центрі її. У старій клітині звичайно є одна велика вакуоля, а цитоплазма з ядром прилягає до клітинної оболонки.

У деяких ділянках органів рослин клітини діляться часто; молоді, недавно виниклі клітини збільшуються і знову діляться. Так в результаті поділу й росту клітин ростуть усі органи рос­лини.

Ваш відгук